Privacybeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Rondvaartbedrijf M. van der Werf, 1e Oosterkade 3, 8605 AA Sneek.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Rondvaartbedrijf M. van der Werf kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Rondvaartbedrijf M. van der Werf, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rondvaartbedrijf M. van der Werf verstrekt.

Bij Rondvaartbedrijf M. van der Werf kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Rondvaartbedrijf M. van der Werf deze gegevens nodig heeft

Rondvaartbedrijf M. van der Werf verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Rondvaartbedrijf M. van der Werf je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Rondvaartbedrijf M. van der Werf gegevens bewaart

Rondvaartbedrijf M. van der Werf bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.
In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer):
  tot 2 jaar na de laatste transactie.
 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens:
  7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
 • Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden):
  zolang als je het account hebt.
 • Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen):
  Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
 • Correspondentie:
  Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Delen met anderen

Rondvaartbedrijf M. van der Werf verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Rondvaartbedrijf M. van der Werf worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rondvaartbedrijf M. van der Werf gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Rondvaartbedrijf M. van der Werf maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Rondvaartbedrijf M. van der Werf bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Rondvaartbedrijf M. van der Werf te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rondvaartbedrijf M. van der Werf heeft hier geen invloed op.

Rondvaartbedrijf M. van der Werf heeft Google geen toestemming gegeven om via Rondvaartbedrijf M. van der Werf verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Payment processor

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rondvaartvanderwerf.nl. Rondvaartbedrijf M. van der Werf zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Beveiliging en SSL

Rondvaartbedrijf M. van der Werf neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rondvaartbedrijf M. van der Werf maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Rondvaartbedrijf M. van der Werf verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rondvaartbedrijf M. van der Werf op via info@rondvaartvanderwerf.nl.

Contact

Https://www.rondvaartsneek.nl is een website van Divites. Rondvaartbedrijf M. van der Werf is als volgt te bereiken:

 • Postadres: 1e Oosterkade 3, 8605 AA Sneek
 • Vestigingsadres: 1e Oosterkade 3, 8605 AA Sneek
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01022303
 • Telefoon: 0515 – 41 53 79
 • E-mailadres: info@rondvaartvanderwerf.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.